Стандарти якості

Висока якість продукції компанії «Галицька здоба» пояснюється старанним контролем усього процесу виробництва – від відбору сировини до надходження готової продукції до споживача.

На виробничих потужностях «Галицької здоби» впроваджено і діють наступні системи якості:

Система управління якістю – ДСТУ ISO 9001:2009;
Система управління безпечністю харчових продуктів – ДСТУ ISO 22000 HACCP.

Ми ретельно стежимо за якістю нашої продукції, що підтверджується відповідністю вимогам стандартів. Уся продукція відповідає вимогам встановленого Державного стандарту.

У виробництві хлібобулочних та кондитерських виробів ми використовуємо лише натуральну сировину як українських компаній, так і сировину провідних світових виробників. А з кожної партії готової продукції ми відбираємо контрольні зразки, які досліджуються на відповідність встановленим стандартам фахівцями відділу контролю компанії або ж експертами Держспоживстандарту України та регіонального відділення Санітарно-епідеміологічної станції. Уся продукція компанії виробляється з урахуванням кількох десятків параметрів якості.

Традиційна система управління якістю харчової продукції – ISO 9001:2009 контролює вже готовий продукт і її основний недолік пов’язаний з тим, що вона лише фіксує вже наявну проблему. Відповідно щоби попередити проблему на виробничих потужностях було впроваджено систему НАССР – систему забезпечення безпеки харчової продукції, бо ж це механізм, який дає можливість своєчасно попереджувати й унеможливлювати появу будь-яких ризиків.

НАССР охоплює весь процес «від поля до столу», починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем. Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. Тож ми як виробник хлібобулочних та кондитерських виробів не лише випробовуємо кінцевий продукт, а й застосовуємо ряд запобіжних заходів для того, щоби наші вироби були гарантовано безпечні.

Довідка:
НАССР – система аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. HACCP Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) — система, що дозволяє створити на підприємстві умови для виробництва безпечної продукції шляхом визначення (ідентифікації) і контролю небезпечних чинників.

Розробку системи НАССР започатковано у США для NASA та військових лабораторій. Основним завданням було створення безпечної їжі для астронавтів. В період 1960 – 1980 рр. зростає застосування принципів забезпечення якості у харчовій промисловості. У 80-ті роки відбуваються вагомі міжнародні інциденти, пов'язані з виробництвом харчової продукції, і виникає необхідність у створенні превентивної системи їх безпеки. В результаті розробляється система НАССР, яка на даний час отримала широке визнання і застосовується багатьма компаніями в сферах виробництва харчових продуктів.

Система HACCP є єдиною системою управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.